موسسه شواتیر

شواتیر در معنای «تیزتیر»، لقب آرش کمانگیر، قهرمان اسطوره‌ای ایران باستان است. داستان آرش از داستان‌های حماسی و قهرمانی کهن است که در قدیمی‌ترین منابع موجود یعنی اوستا، از آن سخن به میان آمده است (بند ششم از یشت هشتم – تیر یشت -). در ادبیات پهلوی نیز به نام آرش با صفت «شواتیر» اشاره شده است. یکی از معانی این واژه «تأثیرگذار» است.

اهداف موسسه شواتیر:  

  • ارائه خدمات تخصصی مشاوره و رواندرمانی کودک و نوجوان 
  • ارایه خدمات و محتوای آموزشی 
  • شناسایی و گردآوری پژوهشگران متخصص و کارآمد در حوزه های مختلف کودک و نوجوان به منظور انجام فعالیت های پژوهشی بینارشته ای در این حوزه
  • چاپ مقالات علمی در حوزه کودک و نوجوان در مجله مطالعات بینارشته ای کودک 
  • و در نهایت ارایه خدمات آماده سازی و چاپ و نشر کتاب در همه زمینه ها خصوصا کتاب های مناسب برای کودک و نوجوان یا درباره آنها
خروج از نسخه موبایل