مشاوره تخصصی کودک

برای مشاهده روانشناسان، در ابتدا مشکل مد نظر را انتخاب کنید.

اختلالات روانشناختی

شامل اضطراب، افسردگی، وسواس، بیش‌فعالی، اوتیسم و اختلالات یادگیری

آشفتگى‌هاى رفتارى

شامل لجبازی، عدم مسئولیت پذیری، اشکال در برقراری روابط اجتماعی و  پرخاشگری

گذر از مراحل رشدی و تغییرات

شامل تولد فرزند دوم، ورود به مدرسه، از شیر گرفتن، آداب توالت، جدا کردن اتاق، طلاق، سوگ و مهاجرت