پرسشنامه تخصصی کودکان

والدین گرامی، جهت شناسایی مشکل فرزند خود لطفا پرسشنامه زیر را با دقت کامل فرمایید. کارشناسان ما در اسراع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

پرسشنامه

نام
1. بچه گانه تر از سن خود رفتار می کند.
2. حساسیت (آلرژی) دارد. نوع حساسیت را توضیح دهید
3. زیاد جر و بحث می کند.
4. آسم یا تنگی نفس دارد.
5. اگر کودک یا نوجوان پسر است می پرسیم «مثل دخترها رفتار می کند. اگر کودک یا نوجوان دختر است می پرسیم «مثل پسرها رفتار می کند.
6. بیرون از توالت مدفوع می کند. در هر مکانی آب دهانش را می اندازد (تف می کند)
7. مغررو است و از خودش تعریف می کند.
8. نمی تواند حواسش را جمع کند، نمی تواند توجه اش را برای مدت طولانی نگه دارد.
9. بعضی فکرها را نمی تواند از ذهنش خارج کند (فکر وسواسی).
10. نمی تواند آرام بنشیند، بی قرار است یا زیاد فعال است.
11. به بزرگسالان می چسبد، یا خیلی به آنها وابسته است.
12. از تنهایی شکایت می کند.
13. گیج یا سردرگم به نظر می رسد.
14. زیاد گریه می کند.
15. با حیوانات بی رحم است.
16. نسبت به دیگران بی رحم است، زورگو است و دیگران را آزار می دهد.
17. خیال پردازی می کند یا در افکار خودش غرق می شود.
18. عمداً به خودش صدمه می¬زند یا قصد از بین بردن خود را دارد.
19. دلش می خواهد به او زیاد توجه کنند.
20. وسائلش را خراب می کند.
21. وسائل متعلق به خانواده اش یا وسایل دیگران را خراب می کند.
22. در خانه نافرمانی می کند (حرف گوش نمی دهد).
23. در مدرسه نافرمانی می کند (حرف گوش نمی دهد).
24. خوب غذا نمی خورد.
25. با بچه های دیگر سازگاری ندارد.
26. از رفتار بد خود، پشیمان نمی شود.
27. حسود است.
28. قوانین و قواعد را در خانه، مدرسه و در جاهای نقض می کند.
29. از حیوانات، وضعیت ها، موقعیتی ها یا بعضی جاهای خاص (غیر از مدرسه ) می ترسد
30. از رفتن به مدرسه می ترسد.
31. از این که فکر بدی به سرش بزند یا عمل بدی انجام دهد، می ترسد.
32. احساس می کند که باید از هر جهت بی عیب و نقص باشد.
33. احساس می کند که هیچ کس او را دوست ندارد.
34. احساس می کند دیگران دست نیافتنی هستند.
35.احساس بی ارزشی می کند، خودش را کمتر از آنچه هست می پندارد.
36.زیاد به خود صدمه می زند، مستعد آسیب دیدن است.
37. زیاد جنگ و دعوا می کند.
38. زیاد سر به سر دیگران می گذارد.
39. دور و بر بچه هایی می گردد که دردسر، درست می کنند.
40. صداهایی می شوند که وجود خارجی ندارند (دیگران قادر به شنیدن آنها نیستند).
41. بدون فکر عمل می کند.
42. تنهایی را دوست دارد.
43. دروغ می گوید، حیله گری و تقلب می کند، دیگران را گول می زند.
44. عادت به ناخن جویدن دارد.
45. زیاد حساس است، زود عصبی و هیجان زده می شود.
46. حرکات و پرش های غیرارادی در اندام بدن خود دارد.
47. خواب های وحشتناک می بیند.
48. بچه های دیگر او را دوست ندارند.
49. یبوست دارد.
50. بسیار ترسوست و مضطرب می شود.
51. احساس سرگیجه می کند.
52. زیاد احساس گناه می کند.
53. زیاد غذا می خورد (پرخور است).
54. بیش از اندازه احساس خستگی می کند.
55. اضافه وزن دارد.
56. از مشکلات و ناراحتی های جسمی زیر در خود شکایت دارد (مشکلاتی که به نظر پزشکان جسمی نبوده و علت عصبی دارد)
57. بی دلیل با دیگران کتک کاری می کند.
58. با بینی، پوست یا دیگر قسمت های بدنش ور می رود و آن¬ها را زخم می کند.
59. با آلت تناسلی خود در حضور دیگران ور می رود و بازی می کند.
60. با آلت تناسلی خود زیاد بازی می کند.
61. در درس خواندن ضعیف است.
62. دست و پا چلفتی است.
63. ترجیح می دهد با بچه های بزرگ تر از خودش باشد.
64. ترجیح می دهد با بچه های کوچک تر از خود باشد.
65. از صحبت کردن با افراد غریبه خودداری می کند.
66. خودش را مجبور به بعضی اعمال می بیند (اعمال وسواسی).
67. از منزل فرار می کند.
68. زیاد جیغ می کشد.
69. مرموز و تودار است، مطالب را توی خودش نگه می دارد.
70. چیزهایی را می بیند که وجود خارجی ندارند (دیگران قادر به دیدن آنها نیستند).
71. کمرو و خجالتی است.
72. آتش افروزی می کند.
73. مشکلات جنسی دارد.
74. خودنمایی یا دلقک بازی می کند.
75. بیش از حد ترسوست طوری که زهر ترک می شود.
76. کمتر از بچه های دیگر می¬خوابد.
77. در طول روز و یا شب بیشتر از دیگر بچه ها می خوابد.
78. بی توجه است یا به راحتی حواسش پرت می شود.
79. در صحبت کردن و در بیان کلمات مشکل دارد (مثلاً لکنت زبان دارد).
80. بدون هدف به جایی خیره می شود.
81. در منزل بدون اجازه وسایل را برمی دارد (دزدی می کند).
82. خارج از منزل بدون اجازه وسایل را برمی دارد (دزدی می کند).
83. چیزهایی را که احتیاج ندارد جمع می کند.
84. رفتارهای عجیب و غریب دارد.
85. ایده های عجیب و غریب دارد.
86. کله شق و یک دنده، عبوس و زودرنج است.
87. در خلق و یا احساساتش تغییرات ناگهانی دارد.
88. زیاد قهر می کند و اخمو است.
89. بدگمان و شکاک است.
90. فحش می دهد یا در صحبت هایش، کلمات زشت و وقیحانه به کار می برد.
91. می گوید از زندگی سیر شده است و حرف های مأیوس کننده می زند.
92. در خواب راه می رود یا صحبت می کند.
93. زیاد صحبت می کند.
94. دیگری را مسخره و اذیت می کند.
95. بدخلق یا تند مزاج است.
96. راجع به مسائل جنسی زیاد فکر می کند.
97. مردم را تهدید می کند.
98. انگشت شست خود را می مکد.
99. سیگار می کشد، یا توتون و تنباکو را می جود یا بو می کشد.
100. در خواب رفتن مشکل دارد.
101. از مدرسه گریزان است و فرار می کند.
102. کم فعالیت و کم انرژی است.
103. غمگین، ناراحت و دل گرفته (افسرده) است.
104. بیش از حد پر سر و صدا است.
105. برای مقاصد غیردارویی مواد مخدر مصرف می کند (به غیر از الکل و تنباکو).
106. از نظر اجتماعی ناهنجار است و دست به تخریب اموال عمومی می زند.
107. در روز شلوارش را خیس می کند.
108. شب ادراری دارد.
109. ناله می کند.
110. اگر کودک یا نوجوان پسر است «آرزو می کند دختر باشد». اگر کودک یا نوجوان دختر است «آرزو می کند پسر باشد»
111. با دیگران ارتباط برقرار نمی کند و گوشه گیر است.
112. نگران است.