نشریه مطالعات بینا رشته ای ادبیات کودک

نشریه مطالعات بینا رشته ای ادبیات کودک

معرفی

به نام خدا
مجله‌ی «مطالعات بینارشته ای ادبیات کودک» یکی از مجلات علمی تخصصی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است است که در سال ۱۳۹۸ شروع به کار کرد و تاکنون دو شماره از آن چاپ شده است.

به نام خدا
مجله‌ی «مطالعات بینارشته ای ادبیات کودک» یکی از مجلات علمی تخصصی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است است که در سال ۱۳۹۸ شروع به کار کرد و تاکنون دو شماره از آن چاپ شده است.

شناسنامه نشریه

مطالعات بینارشته ای ادبیات کودک 

صاحب امتیاز: سمیه رضایی

سردبیر: سمیه رضایی

مدیر اجرایی: لاله قدیری

 

 

اعضای هیات تحریریه: 

دکتر جعفر فسایی

دکتر شاهرخ محمدبیگی

دکتر سارا مسرور 

دکتر سمیه آورند

دکتر فاطمه حسن آبادی 

دکتر ماریه دهقان 

دکتر غلامحسین خمر