موسسه پژوهشی مطالعات کودک

موسسه پژوهشی مطالعات کودک

موسسه پژوهشی پژوهشگران جوان شهر راز موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی است. این موسسه از سال ۱۳۹۵ پایه گذاری شده است و اکنون با نام موسسه پژوهشی مطالعات کودک به فعالیت های فرهنگی و پژوهشی خود می پردازد. 

اهداف این موسسه عبارتند از: 

گردآوری پژوهشگران زبده و توانمند و متخصص در حوزه ادبیات کودک و نوجوان 

پژوهش های بینارشته ای در حوزه ادبیات کودک و نوجوان خصوصا ادبیات و روانشناسی (نقد روانشناسانه آثار ادبی کودکانه)

تألیف، ترجمه و انتشار  آثار تخصصی و ارزشمند در حوزه کودک و نوجوان