کودک در داستان خود‌، با دنیای پیرامونش بیشترآشنا می‌شود و مسائلی را که در دنیای واقعی راه‌حلی برای آن‌ها نمی‌داند، در دنیای قصه‌هایش به خوبی حل می‌کند. زمانی که خود در دنیای داستانش قهرمانی می‌کند، قهرمان بودن را می‌آموزد و خود را شایسته قهرمان شدن می‌بیند و اینکه می‌تواند در داستان زندگی‌اش به زیبایی بدرخشد و شکوفا شود. درحقیقت می‌توان گفت چنین داستان‌هایی می‌توانند در تقویت اعتماد به نفس کودکان تأثیر شایان‌توجهی داشته باشند.
«ویلیام جیمز درواقع دریافته است که ما می‌توانیم با در پیش گرفتن رفتار بیرونی که مربوط به هدف معین می‌شود روان خود را به طور عمقی تغییر دهیم». کودک نیز وقتی خود را می‌بیند که در دنیای داستان‌هایش ایفای نقش می‌کند، تلاش می‌کند در دنیای واقعی نیز تاحدی به قهرمان دنیای داستانش شبیه باشد و با در پیش گرفتن رفتار بیرونی، روانش به طور عمقی تأثیر می‌پذیرد؛ چنانکه گفته‌اند: «با پیروی از رفتار و کرداری که غالباً از نوعی حالت روحی خاص سرچشمه می‌گیرد، می‌توان آن حالت روحی را در فرد ایجاد کرد».
یکی از راه‌های علاقه‌مند کردن کودکان به کتاب‌خوانی، علاقه‌مند کردن این موجود کوچک به کتاب است؛ تا آنجا آن را به عنوان یک «یار مهربان» بپذیرد. ایده «کتاب کودک من»، روشی بسیار مؤثر در علاقه‌مند کردن کودکان به کتاب و کتاب‌خوانی و تقویت اعتمادبه نفس اوست.

کتاب کودک من 1

تصاویر و متن در کتاب کودک من 1 کاملا اختصاصی و سفارشی می باشد. موضوع این کتاب می تواند برگرفته از واقعیتی در زندگی او باشد یا خاطره ای شیرین از دوران کودکی اش. شاید هم داستانی تخیلی مبتنی بر هدفی خاص (آموزشی یا تربیتی) که در هر حال به دو صورت شعر یا نثر ارائه می شود.

کتاب کودک من 2

این محصول در شکل های مختلف ارائه می شود. تصاویر کودک در تمام صفحات کتاب قرار می گیرد و قهرمان داستان نیز اوست.

کتاب کودک من 3

در این کتاب، کودک قهرمان داستان خودش است و تصویر او در صفحه عنوان قرار می گیرد.

کتاب کودک من 4

در این کتاب، کودک به دنیای آرزوهایش سفر می‌کند. او علاوه بر تجربه‌هایی که از این سفر به دست می‌آورد، در پایان داستان می‌آموزد که قدر داشته‌هایش را بیشتر بداند. کودک می‌آموزد که آرزوهایش را تجسم کند و به تصویر بکشد. این محصول همراه با دفتر نقاشی عرضه می‌شود. کودک پس از خواندن داستان، آرزوهایش را در دفتر نقاشی‌اش ترسیم می‌کند و اینگونه تجسم‌کردن آرزوها را می‌آموزد. کتاب الکترونیکی این محصول نیز همراه با کتاب کاغذی ارائه می‌شود.

کتاب کودک من 5

کودک در این کتاب علاوه بر لذتی که از سفر کردن در سرزمین شغل‌ها حاصل می‌کند، با شغل‌های گوناگون آشنا می‌شود و می‌تواند شغل مورد علاقه خود را بیابد؛ ضمن اینکه شما می‌توانید در میان انواع شغل‌ها، شغل‌های دلخواه را برای کودک عزیزتان انتخاب کنید.

کتاب کودک من 6

این کتاب که به نوزادان اختصاص دارد، ماجرای شگفت انگیز تولد یک کودک منحصربه فرد را به تصویر می کشد. افراد خانواده کودک در این داستان او را همراهی می کنند و عکس آن ها نیز در کتاب درج می شود.