اطلاعات نشریه

ارسال مقاله

فصلنامه تخصصی شیواتیر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سمیه رضایی

سردبیر: سمیه رضایی

مدیراجرایی: سارا مسرور

هیئت تحریریه

هیئت تحریریه

شاهرخ محمد بیگی، جعفر فسایی، ماریه دهقان منشادی

اخبار و اعلانات

ارسال مقاله

برای ارسال مقاله باید اطلاعات مورد نیاز را در مراحل زیر وارد کرده و در مرحله تکمیل ارسال مقاله روی دکمه ارسال مقاله کلیک کنید. ( نکته: مقالاتی که تا 30 روز تکمیل نشوند، از سامانه حذف می شوند.)

مرحله 1 از 7 - اطلاعات اولیه

0%
  • اطلاعات شخصی

    اطلاعات مورد نظر را به دقت وارد کنید.
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, odf, txt, rtf.

اطلاعات تماس

تلفن: 989179639952+

نمابر:

نشانی: شیراز، بلوار کریم خان زند، نبش خیام، ساختمان منتخب 56، طبقه چهارم

صندوق پستی:

نشانی الکترونیک: shivatirnashr [at] yahoo [dot] com