شواتیر در معنای «تیزتیر»، لقب آرش کمانگیر، قهرمان اسطوره‌ای ایران باستان است. داستان آرش از داستان‌های حماسی و قهرمانی کهن است که در قدیمی‌ترین منابع موجود یعنی اوستا، از آن سخن به میان آمده است (بند ششم از یشت هشتم – تیر یشت -). در ادبیات پهلوی نیز به نام آرش با صفت «شواتیر» اشاره شده است. یکی از معانی این واژه «تأثیرگذار» است.
موسسه انتشاراتی شواتیر نیز با هدف تأثیرگذاری در صنعت چاپ و نشر روی در عرصه وجود نهاده است. در این مؤسسه علاوه بر خدمات چاپ کتاب در موضوعات گوناگون، به صورت تخصصی به ادبیات کودک و نوجوان پرداخته می‌شود.